Lazdukalna Saieta nams

Rugāji | Lazdukalna Saieta nams

Rugāji

Lazdukalna saieta nams uzbūvēts  2011. gadā, kvalitatīvai publiskās vides attīstībai Benislavā un novadā kopumā. Lazdukalna Saieta namā regulāri notiek  dažādi kultūras pasākumi un balles, kā arī Saieta nams ir mājvieta vairākiem pašdarbības kolektīviem, kuriem šeit notiek mēģinājumi.