Arkādijas dārzs

Rīga | Arkādijas dārzs

Rīga

1905. gadā Arkādijas parku paplašināja, ierīkoja jaunus stādījumus un zālienus, izmainīja caur dārzu tekošās Mārupītes gultni. Vecās gultnes platākajās vietās izveidoja savstarpēji saistītus dīķus, ūdenskritumus, izbūvēja tiltiņus, ierīkoja jaunus kājceliņus. 1911. gadā Arkādijas dārza izbūvi pabeidza. Parka platība ir 6,2 ha. Šobrīd tas ir viens no interesantākajiem parkiem, ko iecienījuši skriešanas cienītāji.